Historie

Efter et forarbejde på ca. et år, blev søsterloge 35 Puritas institueret den 25. februar 1951, som datterloge af søsterloge nr. 2 Thyre Dannebod.

Som en af de første kandidater blev denne aften optaget søster Grethe Turley, som senere lagde et stort arbejde i Odd Fellow Ordenen.
I 1970 blev str. Grethe Turley valgt til Rådspræsident og i 1976 til Ordenens første Søster Deputeret Stor Sire.

En anden søster, der var med til starte logen, søster Agnes Hillingsøe var i et langt liv aktiv i sin loge. I en alder af 105 år fik hun som den første tildelt Ordenens 75 års hæderstegn.

Vort Emblem

Vort smukke emblem er en gylden egekrans på blå emaljebund, hvorpå hviler en gylden muslingeskal, som i sit inderste rummer en perle.

Vort motto

“Ikke for os selv, – men for de andre”

har vi delvis ”lånt” af vor skytsengel Marguerite af Navarra.